Pustaki wentylacyjne

wentylacja

Wentylacja

 

Wentylacja jest procesem usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i uzupełniania w jego miejsce powietrza świeżego. Bardzo ważne jest, aby proces ten przebiegał prawidłowo, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Najpopularniejszym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych w Polsce, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna, czyli tzw. grawitacyjna.  Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (z zewnątrz pomieszczenia) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniu).

Świeże powietrze wchodzi do budynku głównie poprzez nieszczelności w oknach i ścianach budynków. W dzisiejszych czasach okna są niezwykle szczelne dlatego bardzo ważne jest montowanie w nich nawiewników by dostarczać do pomieszczeń mieszkalnych możliwie jak najwięcej świeżego powietrza. Następnie, po wymieszaniu z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu i ogrzaniu, wydostaje się z pomieszczenia razem z zanieczyszczeniami poprzez kratki wentylacyjne podłączone do kanałów wentylacyjnych.

 

 

WYMIARY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
PW1PW2PW3PW4
PK1PK1WPK2W

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi wloty do przewodów wentylacyjnych muszą znajdować się w kuchni, łazience lub W.C, pomieszczeniach bez okien, bezwzględnie w kotłowniach – za kotłownię uważa się również salon z kominkiem – czasami także w innych pomieszczeniach.

 

Kanały wentylacyjne można również wykorzystać do prowadzenia różnego typu instalacji( wod.-kan., CO, inst. elektr i alarmowych itp.)

 

 

PUSTAKI WENTYLACYJNE
PUSTAKI KOMINOWE
PUSTAK WENTYLACYJNY JEDNOKOMOROWY PW1
WłaściwościPW1
Wymiary dł/szer/wys [mm]200250325
PUSTAK KOMINOWY PK
WłaściwościPK
Wymiary dł/szer/wys [mm]360360325
PUSTAK WENTYLACYJNY DWUKOMOROWY PW2
WłaściwościPW2
Wymiary dł/szer/wys [mm]360250325
PUSTAK KOMINOWY PK1W
WłaściwościPK1W
Wymiary dł/szer/wys [mm]500360325
PUSTAK WENTYLACYJNY TRZYKOMOROWY PW3
WłaściwościPW3
Wymiary dł/szer/wys [mm]520250325
PUSTAK KOMINOWY PK2W
WłaściwościPK2W
Wymiary dł/szer/wys [mm]547360325
PUSTAK WENTYLACYJNY CZTEROKOMOROWY PW4P
WłaściwościPW4P
Wymiary dł/szer/wys [mm]680250325
*Dla ciekawych
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000
2.1.2. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1b). Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej:
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnie gazowa lub węgłową – 70 m3/h,
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnie elektryczna
– w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h,
– w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h,
– dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnie elektryczna – 50 m3/h,
– dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,
– dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h,
– dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h.
– dla pokoju mieszkalnego, w przypadku określonym 2.1.1.b) – 30 m3/h.
Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnie gazowa powinny mieć mechaniczna wentylacje wywiewna; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.
2.1.3. Okresowe zwiększenie wentylacji kuchni. Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120 m3/h.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
… § 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

 

Do góry

facebook instagram