Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo KONEKT sp. z o.o. uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 kluczem innowacyjnego rozwoju firmy KONEKT”.

 

Głównymi działaniami w projekcie jest przeprowadzenie audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, przygotowanie mapy drogowej oraz realizacja kompleksowych działań na rzecz automatyzacji lub robotyzacji prowadzących do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, rekomendowanych do wdrożenia w mapie drogowej, tj. automatyzacja i robotyzacja w kierunku Przemysłu 4.0 zakładu produkcyjnego, zakup licencji, serwera oraz kolektorów danych.

 

Z projektu będą korzystać pracownicy, którzy uczestniczą w procesach produkcji. Dzięki automatyzacji wyeliminowane zostanie większość pracy fizycznej.

 

Docelowo z produktów oferowanych przez firmę KONEKT, które będą powstawały w innowacyjnym procesie produkcji będą korzystać klienci firmy.

 

Cele projektu:

  1. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa).
  2. Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

 

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji. Dzięki realizacji planowanej inwestycji firma uzyska lepszą pozycję wśród producentów materiałów budowlanych.

 

Wartość projektu: 2 941 176,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 668 590,00 zł

#FunduszeUE #Fundusze Europejskie