Chat with us, powered by LiveChat

Baza wiedzy

Jak wybrać komin?

20.02.2018

Skąd mam wiedzieć jakiej wysokości powinien być komin?

wysokość komina

W przypadku kotłów grzewczych instalowanych w budynkach niebędących oddzielną kotłownią wysokość komina zależy na ogół od wysokości obiektu budowlanego (z uwzględnieniem wymagań dotyczących wyprowadzenia komina ponad dach – rysunki poniżej) i usytuowania innych budynków. W praktyce obliczenia ograniczają się często do sprawdzenia, czy dana wysokość komina zapewnia wymagany ciąg statyczny C i jaki jest ciąg użyteczny Cu‚ Producenci kotłów i kominów, dostarczanych w elementach konstrukcyjnych, dysponują nomogramami obliczeniowymi ujmującymi zależności wymiarów komina od mocy cieplnej. Sposób doboru wymiaru (przekroju) komina przedstawimy poniżej.

 

Normy dotyczące wysokości komina ponad dachem:

 

Przy dachach płaskich, niezależnie od konstrukcji, dach o kącie nachylenia nie większym niż 12°- co najmniej 0,60 m wyżej od poziomu kalenicy.

 

 

 

Przy dachach stromych o kącie większym niż 12° i pokryciu łatwopalnym – co najmniej 0,60 m wyżej od poziomu kalenicy.

 

 

 

Przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,30 m od powierzchni dachu w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni.

 

 

 

Przy usytuowaniu kominów obok przeszkody (np. kalenicy), przy dachach wgłębionych, dla prawidłowego działania ich wyloty powinny się znajdować:

 

Co najmniej 0,30 m wyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od przeszkody.

 

 

 

 

 

 


Co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5 m do 3,0 m od tej przeszkody.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 10 m od tej przeszkody.

Do góry

facebook instagram