Chat with us, powered by LiveChat

Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania

05.03.2018

Immisje – Co poradzić, gdy dym z komina sąsiadów wlatuje przez okno?

dym

Najpierw zawsze należy spróbować porozmawiać z sąsiadem.

Być może nie jest tego świadomy jak bardzo dokucza mieszkańcom okolicznych posesji. Jeżeli to nie przyniesie efektów istnieje coś takiego, jak roszczenie negatoryjne. Zadziała „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą” (art. 222 § 2 KC). Tak „obszerna” formuła sprawia, że roszczenie negatoryjne można zastosować do wielu sytuacji. Oznacza to mniej więcej tyle, że właściciel może dociekać przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zaniechania naruszeń.

„Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem oznacza eliminację immisji lub ich ograniczenie do poziomu zakłóceń nie przekraczających przeciętnej miary, zaś roszczenie o zaniechanie naruszeń zobowiązuje na przyszłość do poszanowania uprawnień właściciela wobec jego rzeczy.”

W przypadku zadymiania posesji naruszeniem są immisje (jest to działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim).

„W doktrynie powszechne są następujące podziały immisji pośrednich:

– immisje pozytywne i negatywne. W pierwszym przypadku będą to wszelkie hałasy, zapachy, wibracje, fale elektromagnetyczne szkodliwe dla zdrowia i wszelkie inne cząsteczki materialne i rodzaje energii Jako przykład immisji negatywnych można wskazać zasłanianie światła przez budynek

– immisje materialne i niematerialne. Immisje niematerialne polegają na negatywnym oddziaływaniu na psychikę. Należy zaznaczyć iż również immisje materialne będą niekiedy miały, w przypadku ich długotrwałego istnienia, pośredni wpływ na psychikę np. cyklicznie powtarzający się hałas w godzinach nocnych. Część środowiska naukowego uważa, że do zakresu zastosowania art. 144 k.c. nie należy włączać immisji niematerialnych gdyż do ochrony przed nimi powinno się stosować art. 23 i 24 k.c. ( ochrona dóbr osobistych)”

(źródło: https://lexplay.pl/artykul/Prawo-Nieruchomosci/Immisje-posrednie-i-bezposrednie)

 

Więcej informacji o immisjach.

Artykuł 1

Artykuł 2

 

 

Do góry

facebook instagram