Chat with us, powered by LiveChat

Baza wiedzy

Trochę teorii

23.02.2018

Budowa komina

budowa komina

Systemy kominowe różnią się od siebie użytecznością a co za tym idzie również i budową. Mogą być ocieplane lub nie, z odskraplaczem lub pozbawione go.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy rysunki z opisem elementów składowych poszczególnych systemów dostępnych w naszej ofercie.

budowa-komina_uni

 

 

 

 

budowa-komina_uniko

 

 

 

 

Zasady budowy komina wg Polskich Norm

1. Kominy w zewnętrznych ścianach budynku powinny być izolowane cieplnie

 

2. Komin wystający ponad dach powinien być otynkowany i spoinowany.

3. Wierzch kominów powinien być nakryty tzw. czapką betonową zbrojoną z okapem odizolowanym warstwą papy. W rejonach występowania silnych wiatrów i przy usytuowaniu kominów obok elementów budynku stanowiących przeszkodę zaleca się instalować nasady kominowe.

4. W eksploatacji kotłów grzewczych i przemysłowych opalanych olejem opalowym lub gazem, a szczególnie kotłów kondensacyjnych, występuje problem odprowadzenia skroplin z kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Skropliny te mają odczyn kwaśny i w zasadzie powinny być neutralizowane przed odprowadzeniem ich do kanalizacji publicznej. Kominy dla tych kotłów wyposaża się w odpowiednie zbiorniki (odstojniki) skroplin umieszczone w dolnej części komina. Skropliny w kotłach kondensacyjnych mają odczyn 1,8-3,8 pH przy spalaniu oleju opałowego i 3,8-5,4 pH przy spalaniu gazów. Wartość pH tych skroplin świadczy o ich kwasowości. Ścieki z typowych gospodarstw domowych mają natomiast odczyn zasadowy 6,5-10 pH (podobnie jak woda wodociągowa o pH –8)

5. Zadaniem nasad kominowych jest osłona otworu wylotowego komina przed niekorzystnym oddziaływaniem wiatru, który może wywołać zakłócenia ciągu kominowego. Nasada nie powinna dławić ciągu komina. Wyloty komina często są nieco zwężone przez tzw. zakończenie ustnikowe, mające na celu zwiększenie prędkości wypływu spalin.

6. Przy doborze materiału do budowy komina należy uwzględnić utrzymanie temperatury ścianki komina powyżej temperatury punktu rosy.

7. Wymagania konstrukcyjne stawiane systemom kominowym:
– szczelność,

– niepalność, odporność ogniowa co najmniej 60 minut,

– odporność na zawilgocenia na całej ich długości,

– wszystkie elementy systemu kominowego powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie sanitarnym, a także parametrów ciśnienia, temperatury, wilgotności i odporności ogniowej występujących w warunkach eksploatacji,

– przekrój przewodów dymowych i spalinowych powinien być dostosowany do rodzaju, wielkości i mocy urządzenia grzewczego podane przez producenta, wysokości komina oraz rodzaju paliwa jakie będzie stosowane do ogrzania pomieszczenia,

– kominy powinny być skonstruowane w taki sposób, aby istniał dostęp do okresowego czyszczenia i kontroli w trakcie eksploatacji,

– wnętrze komina powinno być gładkie, tak by straty ciągu powodowane tarciem i osadzaniem się sadzy były jak najmniejsze,

– w przypadku zmiany funkcji komina (np. z wentylacyjnego na spalinowy) należy dostosować przekrój komina do nowych warunków i zabezpieczyć przed kondensatem,

– przewody kominowe powinny być prowadzone pionowo,

– dopuszcza się odchylenie przewodu od pionu nie większe niż 30stopni, na odcinku nie dłuższym niż 2 metry,- kominy stawiane na zewnątrz budynku oraz przy zewnętrznych ścianach budynku powinny mieć izolacje termiczną z wełny mineralnej,

– komin jest konstrukcja wolnostojącą, dlatego zabrania się trwałego związania komina z elementami konstrukcyjnymi budynku pozostawiając szczelinę dylatacyjna co najmniej 5-10 mm,

– z godnie z przepisami, kominy opalane paliwami stałymi powinny być czyszczone co najmniej 4 razy w roku, paliwami płynnymi co najmniej 2 razy w roku, a przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku.

Wymaganie konstrukcyjne stawiane przewodom wentylacyjnym:

– wentylacja wywiewna pomieszczenia powinna odprowadzać powietrze na zewnątrz budynku,

– przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych,

– pole przekroju otworu wywiewnego nie powinno być mniejsze niż 14×14 cm,

– należy zapewnić dostęp do usuwania zanieczyszczeń z przewodu,

– do poszczególnych pomieszczeń mogą być podłączone wentylacje tylko z pomieszczeń o tym samym charakterze,

– zabrania się zamykania i przesłaniania otworów wentylacyjnych,

– wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być tak usytuowane, aby dym i ogień z kotłowni, przez przestrzeń zewnętrzną, nie mogły przedostać się do innych pomieszczeń.

 

Konstrukcja Systemu Kominowego wg Polskiej Normy

– Podstawa –odcinek komina ustawiony na podłożu wyposażony w otwór rewizyjny z drzwiczkami

– Obudowa zewnętrzna

– Kształtka przyłącza

– kanał wewnętrzny wyposażony w otwór wyczystny albo przyłącze do odprowadzania spalin

– Drzwiczki otworu wyczystnego i rewizyjnego  – rozróżniamy dwa rodzaje drzwiczek:

a) drzwiczki zespolone z kształtką przyłączną z drzwiczkami wewnętrznymi 

b) drzwiczki zespolone z kształtką bez drzwiczek wewnętrznych Ceramicznego kanału wewnętrznego – Warstwy izolacji

– Zaprawy do łączenia kanału wewnętrznego

– Zaprawy do łączenia powłoki zewnętrznej

– Nasady

– Odcinka wyczystnego

– Otworów wyczystnych i rewizyjnych

– Uchwytów dystansowych – utrzymuje wymaganą odległość pomiędzy obudową a kanałem wenętrznym

– Zbrojenia

– Zbiornik kondensatu – pojemnik w podstawie kanału wewnętrznego służący do zbierania kondensatu

– Wypływ kondensatu – odpływ umożliwiający odprowadzenie kondensatu ze zbiornika

Do góry

facebook instagram